จากยอดซื้อทั้งหมด เราให้บริการจัดส่งฟรีผ่านทางบริษัท DHL

trong khoảng AlaaElden

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี .. 1983 และให้บริการในสาขาเครื่องใช้อิเล็คทรอนิคกส์มาตั้งแต่ปี .. 1993 โดยเราได้นำเสนอการซื้อขายท่อดูดฝุ่นสู่ตลาด ในขณะนี้ บริษัทมีสินค้าใหม่มากกว่าหนึ่งล้านหน่วยในบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทาง paypal หรือบัญชีธนาคาร หากสั่งซื้อผ่านบัญชีธนาคาร คุณจะได้รับส่วนลด 1% จากยอดซื้อทั้งหมด เราให้บริการจัดส่งฟรีผ่านทางบริษัท DHL

sản phẩm mới nhất

cheap vacuum tube

CV1382-CRT/ACR10

$400.00$665.00

cheap vacuum tube

DG7/6 MULLARD

$270.00$1,250.00
$700.00$1,800.00
$250.00$800.00
$450.00$1,700.00

cheap vacuum tube

RL15A TESLA /EV301

$250.00$900.00
$400.00$1,050.00

cheap vacuum tube

ARS6/CV1317

$400.00$1,800.00

cheap vacuum tube

CV65 MARCONI/25PEN/ RC10A

$450.00$1,700.00
Out of stock
$1,200.00$1,250.00

cheap vacuum tube

VT-225 /SC883A

$1,185.00$1,350.00
$450.00$1,700.00
$400.00$1,800.00

cheap vacuum tube

ARP33/MSB4/CV1341

$380.00$1,700.00
$250.00$900.00

cheap vacuum tube

CO257

$450.00$1,600.00
$600.00$2,000.00
Out of stock
$250.00

cheap vacuum tube

CV92

cheap vacuum tube

6Ж1Ж

$600.00$1,000.00

cheap vacuum tube

6Ж3П

$2,250.00$2,950.00

cheap vacuum tube

QB 4-100 MULLARD

$300.00$810.00
$310.00

cheap vacuum tube

CV1835-ZAERIX/3B28

$520.00$2,400.00

cheap vacuum tube

СГ4B /SG4-V

$100.00$325.00

cheap vacuum tube

L102K STC

$1,000.00$1,800.00

cheap vacuum tube

5B/254M TEONEX

$650.00$1,650.00

cheap vacuum tube

MH-4 MARCONI

$500.00$1,380.00

cheap vacuum tube

CV354 ZAERIX

$270.00

cheap vacuum tube

OA2 WA MINIATRON

$250.00$475.00

cheap vacuum tube

OA2 ZAERIX

$350.00$650.00

cheap vacuum tube

CV 286

$700.00

cheap vacuum tube

QQE03/20

$96.00

cheap vacuum tube

ECH81 SIEMENS

$300.00$575.00

cheap vacuum tube

EF 183 RFT

$3.00
Out of stock

cheap vacuum tube

Voltmeter V7-16A / В7-16А

$1,500.00$2,500.00

cheap vacuum tube

S-130- COSSOR- C1111-

$750.00$2,800.00

cheap vacuum tube

CV1356- MAZDA/ AU8/U22

$600.00$2,200.00

cheap vacuum tube

CV22 – EVE –BT45

$200.00

cheap vacuum tube

CV2128/ECH81 BRIMAR

$20.00
Out of stock

cheap vacuum tube

CV492

cheap vacuum tube

VR65 MAZDA

$450.00$1,700.00

cheap vacuum tube

6K7G/CV1943 Mazda

$450.00$1,700.00
$950.00$1,250.00

cheap vacuum tube

CV137 VR1137

$100.00$500.00
$600.00$2,000.00
$750.00$2,600.00

cheap vacuum tube

AR8/ CV1306 ZA7022 MAZDA

$350.00$1,300.00
$350.00$1,650.00

cheap vacuum tube

VT65/6C5 JAN-CKR-KEN-RAD

$300.00$1,100.00
Out of stock

cheap vacuum tube

VP41/CV21 MAZDA

$750.00$2,600.00
$950.00$1,350.00
$450.00$1,600.00

cheap vacuum tube

CV-22/BT45 EVE

$450.00$1,700.00

cheap vacuum tube

10E149/CV1335/VR65A MAZDA

$450.00$1,700.00

cheap vacuum tube

4X150A EIMEC

$220.00$600.00

cheap vacuum tube

1A3/DA90 MAZDA

$250.00$800.00

cheap vacuum tube

3L31/EP221 TESLA

$300.00$800.00

cheap vacuum tube

PP-312/RR312

$390.00$1,100.00

cheap vacuum tube

K187-B/ K187-V

cheap vacuum tube

K-706/ K-706

cheap vacuum tube

K-711/ K-711

cheap vacuum tube

K-172P/ K-172Z

cheap vacuum tube

K-28/ K-28 in stock

$60.00
Out of stock

cheap vacuum tube

CV493-PRIMAR

cheap vacuum tube

CV2128-MULLARD/ECH81

$450.00$1,700.00
$500.00$1,350.00

cheap vacuum tube

CV136-MULLARD/EL91/N77/6AM5

$350.00$975.00

cheap vacuum tube

CV287 Y.E.C -EEV/QS150/15

$350.00$650.00
$750.00$2,600.00
$450.00$875.00
Out of stock

cheap vacuum tube

6V6GT-HALTRON

cheap vacuum tube

siemens ZM1180

$290.00$1,350.00

cheap vacuum tube

CV2127-ZAERIX/6CH6/CV4055/

$250.00$850.00

cheap vacuum tube

B1-0.1/30/ V1-0.1/30

$300.00

cheap vacuum tube

MTX90/ MTH90

$250.00$300.00