จัดส่งฟรี – ราคา รวมถึงการจัดส่งสินค้า – การจัดส่งสินค้าผ่านเอชแอล จำกัด

เกี่ยวกับ AlaaElden

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี .. 1983 และให้บริการในสาขาเครื่องใช้อิเล็คทรอนิคกส์มาตั้งแต่ปี .. 1993 โดยเราได้นำเสนอการซื้อขายท่อดูดฝุ่นสู่ตลาด ในขณะนี้ บริษัทมีสินค้าใหม่มากกว่าหนึ่งล้านหน่วยในบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทาง paypal หรือบัญชีธนาคาร หากสั่งซื้อผ่านบัญชีธนาคาร คุณจะได้รับส่วนลด 1% จากยอดซื้อทั้งหมด เราให้บริการจัดส่งฟรีผ่านทางบริษัท DHL

.

LATEST PRODUCTS

cheap vacuum tube

CV92

cheap vacuum tube

6Ж1Ж

$600.00$1,000.00

cheap vacuum tube

6Ж3П

$150.00$375.00

cheap vacuum tube

QB 4-100 MULLARD

$300.00$810.00

cheap vacuum tube

6AH6/6Ж5П / 6J5P/6F36/6485

$310.00

cheap vacuum tube

CV1835-HALTRON/3B28

$420.00$2,340.00

cheap vacuum tube

СГ4B /SG4-V

$100.00$325.00

cheap vacuum tube

L102K STC

$1,000.00$1,800.00

cheap vacuum tube

5B/254M TEONEX

$650.00$1,650.00

cheap vacuum tube

MH-4 MARCONI

$500.00$1,380.00

cheap vacuum tube

CV354 ZAERIX

$500.00$1,200.00

cheap vacuum tube

OA2 WA MINIATRON

$1,000.00$2,400.00

cheap vacuum tube

OA2 ZAERIX

$300.00$550.00

cheap vacuum tube

CV 286

$700.00

cheap vacuum tube

QQE03/20

$600.00$1,500.00

cheap vacuum tube

ECH81 SIEMENS

$500.00$900.00

cheap vacuum tube

EF 183 RFT

$3.00
Out of stock

cheap vacuum tube

Voltmeter V7-16A / В7-16А

$1,500.00$2,500.00

cheap vacuum tube

S-130- COSSOR- C1111-

$9.00$300.00

cheap vacuum tube

CV2128/ECH81 BRIMAR

$20.00
Out of stock

cheap vacuum tube

CV492

cheap vacuum tube

VR65

cheap vacuum tube

6K7G/CV1943 Mazda

cheap vacuum tube

CV137 VR1137

$100.00$500.00
$1,000.00$2,000.00
$340.00$1,500.00

cheap vacuum tube

VP41/CV21 MAZDA

cheap vacuum tube

CV-22/BT45 EVE

cheap vacuum tube

4X150A EIMEC

cheap vacuum tube

1A3/DA90 MAZDA

cheap vacuum tube

3L31/EP221 TESLA

cheap vacuum tube

PP-312/RR312

cheap vacuum tube

CV1507

cheap vacuum tube

K187-B/ K187-V

cheap vacuum tube

K-706/ K-706

cheap vacuum tube

K-702БP/ K-702BZ

cheap vacuum tube

K-711/ K-711

cheap vacuum tube

PP-229-1/RR-229-1

cheap vacuum tube

K-172P/ K-172Z

cheap vacuum tube

K-54-1- Б/K54-1-B

cheap vacuum tube

K-28/ K-28 in stock

cheap vacuum tube

CV493-PRIMAR

cheap vacuum tube

CV2128-MULLARD/ECH81

$1,000.00$1,800.00

cheap vacuum tube

CV452-PRIMAR/EBC90/DH77/6AT6

$800.00$2,100.00

cheap vacuum tube

CV287-EEV/QS150/15

$1,500.00
Out of stock

cheap vacuum tube

6V6GT-HALTRON

cheap vacuum tube

siemens ZM1180

$400.00$1,050.00

cheap vacuum tube

MTX90/ MTH90

cheap vacuum tube

13ЛH2/13LN2-(CRT)

Other Products

gyrocompass

cheap vacuum tube

epf89-rft

cheap vacuum tube

pcf802-rft

$500.00$1,200.00

cheap vacuum tube

cv2799-zaerix

cheap vacuum tube

5b254m-zaerix

cheap vacuum tube

CV4009 – MARCONI

$900.00$2,400.00